czwartek, 31 marca 2016

Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

rząd: płazy ogoniaste (Caudata), rodzina: salamandrowate (Salamandridae) 
status ochronny: ochrona częściowa; 
występowanie: na obszarze całego kraju, gatunek pospolity; w województwie opolskim szeroko rozsiedlona w odpowiednich siedliskach
środowisko życia: lasy liściaste, mieszane i iglaste, łąki, zarośla, ogrody, parki, siedliska ruderalne 
tryb życia: lądowo wodny (w wodzie przebywa podczas okresu godowego); aktywna głównie w porze nocnej
dojrzałość płciowa: w 2. lub 3. roku życia 
okres godowy: luty czerwiec (zwykle marzec maj)
miejsce rozrodu: niewielkie zbiorniki ze stojącą lub wolno płynącą wodą, częściowo nasłonecznione i porośnięte roślinnością wodną, takie jak stawy, starorzecza, sadzawki, glinianki, torfianki, kanały, przydrożne rowy oraz rozlewiska 
miejsce zimowania: ląd (kryjówki ziemne) 
pożywienie: na lądzie owady, pajęczaki, skąposzczety; w wodzie planktoniczne skorupiaki i larwy owadów wodnych
zagrożenia: zanikanie małych zbiorników wodnych na skutek melioracji i zasypywania, zanieczyszczenie wód, eutrofizacja, wprowadzanie ryb drapieżnych

samiec traszki zwyczajnej Lissotriton vulgaris; płazy te dorastają do 1012 cm długości, średnio osiągają 78 cm
ciało samca jest barwy ciemnobrązowej, z ciemnymi lub czarnymi plamami; na jasnym brzuchu znajduje się pomarańczowa smuga, pokryta nieregularnie rozmieszonymi plamami
w okresie godowym na jego grzbiecie występuje falisty lub ząbkowany grzebień wysokości ok. 1 cm, ciągnący się nieprzerwanie od głowy do końca ogona
na brzusznym fałdzie ogona pojawiają się jaskrawe smugi - srebrzystobłękitna i pomarańczowa; ponadto na palcach kończyn tylnych tworzą się szerokie płatki skórne, przypominające błony pływne
samiec na lądzie
ubarwienie samicy jest mniej efektowne i kontrastowe
ciało ma barwę jasnobrązową z delikatnymi ciemnymi plamkami; pomarańczowa pręga na brzuchu jest węższa i jaśniejsza

Czy wiesz, że...

... traszki wykazują bardzo ciekawe zachowania rozrodcze? Zanim dojdzie do zapłodnienia samce „popisują się” przed samicami widowiskowym tańcem godowym − drgają i wachlują ogonem w wodzie, a następnie składają spermatofory − pakiety dojrzałych plemników zamkniętych w śluzowatej osłonce. Ruch wody pozwala partnerkom odebrać bodźce zapachowe, co skłania je do wciągnięcia spermatoforów do kloaki. Zapłodnione jaja składane są pojedynczo. Samice przyklejają je do liści roślin podwodnych.