środa, 6 kwietnia 2016

Żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

rząd: płazy bezogonowe (Anura), rodzina: żabowate (Ranidae) 
status ochronny: ochrona całkowita
występowanie: na obszarze całego kraju, prawie wyłącznie na nizinach, gatunek pospolity; w województwie opolskim prawdopodobnie na rozproszonych stanowiskach (słabe rozpoznanie)
cechy szczególne: samce w porze godowej przyjmują błękitną lub niebieską barwę ciała; pysk jest zaostrzony; wewnętrzny modzel podeszwowy jest duży, dobrze wysklepiony i twardy, dłuższy od połowy pierwszego palca; brzuch z reguły bez plam
długość ciała: do 8 cm, najczęściej 5 7 cm
środowisko życia: łąki, mokradła, torfowiska, lasy wszystkich typów, polany śródleśne, zarośla, ogrody, pola uprawne
tryb życia: lądowy, aktywność dzienna 
dojrzałość płciowa: w 2. 5. roku życia 
okres godowy: marzec kwiecień 
miejsce rozrodu: strumienie i małe zbiorniki wodne, takie jak stawy czy rozlewiska, rzadko głębsze niż 0,5 m
miejsce zimowania: ląd (pod opadłymi liśćmi i stertami gałęzi, w norach, szczelinach, wykrotach, dziurach pod korzeniami drzew) 
pożywienie: dżdżownice, ślimaki, pająki, pluskwiaki, chrząszcze i inne drobne bezkręgowce
zagrożenia: zanieczyszczenie wód, melioracje i wysychanie zbiorników wodnych, utrata lub degradacja przyległych siedlisk lądowych