czwartek, 14 stycznia 2016

„I mięczak może mieć powód do dumy...”

12.01.31.12.2012
siedziba Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego
– Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny


07.02.30.09.2013
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

09.10.201312.01.2014
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

15.01. 15.04.2014
Muzeum w Praszcze

Scenariusz, koncepcja i aranżacja plastyczna: 
Michał Wolny, Piotr Zabłocki

Wystawa ze zbiorów:
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu


Ogromne i maleńkie, jedno- i dwuczęściowe, białe i wielobarwne, gładkie i pokryte różnopostaciowymi wyrostkami, o kształtach i wzorach prostych po najbardziej skomplikowane – tak prezentowały się wapienne „domki i pałace” mięczaków, czyli muszle na czasowej wystawie przyrodniczej „I mięczak może mieć powód do dumy...”. Wystawa, której wernisaż odbył się 12.01.2012 w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, oddziale Muzeum Śląska Opolskiego i siedzibie Działu Przyrody, przygotowana została w całości ze zbiorów własnych Muzeum. Zaprezentowano na niej bogaty zbiór konchiologiczny, którego historia tworzenia w Muzeum sięga początków XX wieku. Wyeksponowano m.in. zabytki z kolekcji poniemieckiej, muzealia pozyskane w latach 60. ubiegłego stulecia z wypraw naukowych po Morzu Czerwonym jachtem „Dar Opola”, okazy zebrane przez pracowników Działu Przyrody w czasie zagranicznych wojaży oraz muszle z dwóch współcześnie nabytych kolekcji prywatnych. Łącznie zaprezentowano ponad pół tysiąca muszli (284 pozycje inwentarzowe) należących do 153 gatunków mięczaków, żyjących w różnych morzach świata (m.in.: Morzu Czerwonym, Śródziemnym, Karaibskim, Oceanach – Spokojnym, Indyjskim, Atlantyckim) i reprezentujących trzy – ślimaki, małże oraz głowonogi – z ośmiu wyróżnianych przez malakologów gromad mięczaków. Pomysłodawcami oryginalnego tytułu wystawy, który okazał się bardzo skutecznym „wabikiem” na muzealną klientelę, a także autorami jej scenariusza, oprawy plastycznej i towarzyszących ekspozycji materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakatu, katalogu, baneru wielkoformatowego) oraz zajęć edukacyjnych są Michał Wolny i Piotr Zabłocki – pracownicy Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Przesłaniem autorów ekspozycji było nie tylko ukazanie niezwykle różnorodnego świata mięczaków i ich fenomenalnych wytworów – muszli, ale również uświadomienie widzowi, jak bardzo otaczająca nas przyroda związana jest z historią i rozwojem naszego gatunku. Dlatego oprócz licznych ciekawostek dotyczących budowy i procesów tworzenia muszli oraz biologii i ekologii wybranych taksonów mięczaków na wystawie znalazły się również informacje o niebagatelnej roli, jaką zwierzęta te odegrały w dziejach ludzkości. Poruszono zagadnienia z takich dyscyplin naukowych jak chociażby: biologia, etnografia, historia, historia sztuki, archeologia, a nawet architektura. W ten sposób wystawa nabrała charakteru interdyscyplinarnego, a tytułowy „powód do dumy mięczaka” został dobitnie zaakcentowany. Zorganizowanie wystawy „I mięczak może mieć powód do dumy” okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie przypuszczano, że ekspozycja muszli spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem i przyniesie Muzeum, podobnie jak tytułowym mięczakom powód do dumy, zresztą nie jeden jak się okazało. Jej interesująca tematyka, nie mniej oryginalny i intrygujący tytuł, profesjonalny przekaz merytoryczny oraz atrakcyjna i spójna aranżacja plastyczna złożyły się na wielki sukces autorów i tym samym wiele powodów do dumy. Po pierwsze wystawa została dostrzeżona przez jury prestiżowego konkursu na wydarzenie muzealne roku „Sybilla 2012”, który organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie w postaci nominacji odebrano na uroczystej gali, która miała miejsce 17.05.2013 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Po drugie zorganizowanie ekspozycji i towarzyszących jej odczytów oraz zajęć edukacyjnych w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia frekwencji w naszym Muzeum, tak oddziale w Górze św. Anny, jak i placówce głównej w Opolu. W Muzeum Czynu Powstańczego w okresie trwania ekspozycji tj. 12.01.–31.12.2012 obejrzało ją 7814 osób, a 418 wysłuchało wykładu z opracowaną do wystawy prezentacją multimedialną. W Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, gdzie wystawa była prezentowana w okresie 07.02–30.09.2013 zwiedziło ją 12238 osób, 121 uczestniczyło w wykładach wygłoszonych w dniu wernisażu, a 725 wzięło udział w zajęciach warsztatowych, których pomysłodawcą i organizatorem był Dział Edukacji Muzealnej MŚO. Po trzecie zaprojektowany do wystawy katalog, pełen barwnych fotografii i zaskakujących informacji, okazał się doskonałą formą popularyzacji ekspozycji i zbiorów przyrodniczych Muzeum. Cały nakład, liczący pół tysiąca egzemplarzy sprzedał się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Po czwarte chęć eksponowania wystawy wyraziły też inne placówki muzealne z regionu – Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku (tu prezentowano ją od 09.10.2013 do 12.01.2014; frekwencja – 2333 osoby) i Muzeum w Praszce (15.01.–15.04.2014). I wreszcie piątym, a w zasadzie najważniejszym powodem do dumy, który przynosi największą radość i motywuje do kolejnych działań są liczne słowa uznania, jakie padły z ust gości odwiedzających ekspozycję.

plakat
okładka informatora do wystawy
fragment wystawy
fragment wystawy
muszle szponiatek Lambis sp.
muszle Turbo sarmaticus
muszle przyłbic Cassidae
muszla zwójki imperialnej Cymbiola imperialis
widok ogólny ekspozycji
muszle porcelanek Cypraeidae
muszle monetki Cypraea moneta
muszla zawiaśnika królewskiego Spondylus regius
muszle stożków Conidae
muszla przydaczni łuskowatej Tridacna squamosa
muszla ślimaka morskiego Tutufa bubo
muszle uchowców Haliotidae
muszla grzebienia Wenery Murex pecten
muszla uchowca Haliotis corrugata
dyplom w konkursie Sybilla 2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz