czwartek, 28 stycznia 2016

„Płazy i gady województwa opolskiego”

17.06.2015 – 12.02.2016
siedziba Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego
– Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny


Scenariusz, aranżacja plastyczna i opracowanie graficzne wystawy: 
Michał Wolny, Piotr Zabłocki

Wystawa ze zbiorów 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Wystawa została przygotowana w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Poznajemy płazy i gady województwa opolskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Płazy i gady należą do niezwykle ważnych z punktu ekologicznego i sozologicznego grup zwierząt większości ekosystemów. Wszystkie, bez wyjątku, objęte są w kraju ochroną. Wiele z nich spełnia także kryteria gatunków wskaźnikowych i parasolowych. Reprezentują one jednocześnie najbardziej zagrożone taksony, zamieszkujące takie typy siedlisk, które w zastraszającym tempie znikają z naszego krajobrazu. Dlatego niezwykle ważne, w naszym odczuciu, stało się zaprojektowanie wystawy, która przyczyniłaby się do wypełnienia luki w edukacji o tej grupie zwierząt oraz zmiany negatywnego nastawienia do herpetofany, spowodowanego nieuzasadnionym strachem czy obrzydzeniem…

Na wystawie zaprezentowano 38 modeli plastycznych z 23 gatunków płazów i gadów występujących na terenie województwa opolskiego. Profesjonalne modele, odwzorowujące wielkość, kształt i barwę poszczególnych gatunków zostały przygotowane dla Muzeum Śląska Opolskiego przez Panią Milenę Białas i Pana Przemysława Iwaniuka z pracowni artystycznej KAT CITY ARTe w Katowicach, zajmujących się wykonywaniem kopii płazów, gadów, grzybów i roślin, na potrzeby wystawiennictwa przyrodniczego. Modele na ekspozycji zostały przedstawione w mini dioramach, odwzorowujących naturalne warunki występowania gatunków. Poszczególne okazy opatrzono także stosownymi opisami, zawierającymi m.in. informacje na temat: kategorii zagrożeń, statusu ochronnego, rozmieszczenia w kraju i regionie oraz ciekawostek związanych z biologią, ekologią i bahawiorem. Nie zabrakło także zagadnień dotyczących głównych przyczyn wymierania oraz sposobów ochrony współczesnej herpetofauny. Zaprezentowanie chronionych zwierząt w formie modeli plastycznych, a nie spreparowanych okazów, niewątpliwie jest atutem tej wystawy oraz propagowaniem nowatorskich rozwiązań ekspozycyjnych w muzealnictwie przyrodniczym.


żmija zygzakowata Vipera berus
salamandra plamista Salamandra salamandra
ropuchy szare Bufo bufo
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
ropuchy zielone Pseudepidalea viridis
żaby moczarowe Rana arvalis
fragment ekspozycji

1 komentarz: