sobota, 1 marca 2014

Nasze publikacje

Wolny M., Zabłocki P. 2008. Operat ochrony zwierząt (w:) Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa-Opole, ss. 110.

Zabłocki P., Wolny M. 2008. Papugi świata (22.11.2007-30.04.2008) [omówienie wystawy]. Opolski Rocznik Muzealny, 16: 148–151.

Wolny M., Zabłocki P. 2009. Okazy zwierząt o różnych formach albinizmu w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 72–77.

Wolny M., Zabłocki P. 2009. Metody badania ptasich wędrówek [omówienie wystawy]. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 90–97.

Wolny M., Zabłocki P. 2009. Motyle Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” [omówienie wystawy]. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 98–101.

Wolny M., Zabłocki P. 2009. Miesiąc z przyrodą w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 128–131.

Kożuch D., Wolny M. 2009. Festiwal Nauki w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 132–136.

Wolny M., Zabłocki P. 2009. Konkursy plastyczne – formą edukacji przyrodniczej. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 146–156.

Wolny M., Zabłocki P. 2009. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w latach 2007-2008. Opolski Rocznik Muzealny, 17: 161–167.

Wolny M., Zabłocki P. 2010. Operat ochrony zwierząt (w:) Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa-Opole, ss. 149.

Antczak M., Czechowski P., Tabor J., Zabłocki P., Grzybek J., Tryjanowski P. 2010. A new material for old solutions – the case of plastic string used in Great Grey Shrike nests. Acta ethologica, 13: 87–91.

Kuczyński L., Antczak M., Czechowski P., Grzybek J., Jerzak L., Zabłocki P., Tryjanowski P. 2010. A large scale survey of the Great Grey Shrike Lanius excubitor in Poland: breeding densities, habitat use and population trends. Annales Zoologici Fennici, 47: 67–78. pdf

Zabłocki P., Wolny M. 2011. Pierwsze stwierdzenie husarza wędrownego Anax ephippiger (Burmeister) (Odonata: Aeshnidae) na Opolszczyźnie. Forum Faunistyczne, 1(1): 35–38. pdf

Wolny M., Zabłocki P. 2011. Materiały do poznania chrząszczy wodnych z rodziny Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) polskiej części Gór Opawskich (Sudety Wschodnie). Forum Faunistyczne, 1(1): 48–55. pdf

Wolny M., Zabłocki P. 2011. Dział Przyrody. Opolski Rocznik Muzealny, 18 (1): 119–138.

Wolny M., Zabłocki P. 2011. I mięczak może mieć powód do dumy… Informator czasowej wystawy przyrodniczej. Muzeum Śląska Opolskiego, Opole, ss. 28.

Zabłocki P., Wolny. 2012. Materiały do poznania niektórych chronionych, rzadkich i interesujących gatunków ważek (Insecta: Odonata) Śląska. Opolski Rocznik Muzealny, 19: 9–48.

Wolny M., Zabłocki P. 2012. Nowe dane o występowaniu chrząszczy pływakowatych (Coleoptera, Dytiscidae) na Wzgórzach Trzebnickich. Opolski Rocznik Muzealny, 19: 49–62.

Wolny M., Zabłocki P. 2012. Chrząszcze z rodziny pływakowatych (Coleoptera, Dytiscidae) w kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego – zbiór z Opolszczyzny z 2011 roku. Opolski Rocznik Muzealny, 19: 99–119.

Zabłocki P., Wolny. 2012. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w latach 2009-2011. Opolski Rocznik Muzealny, 19: 183–199.

Wolny M., Zabłocki P. 2012. New data on the occurrence of some rare and endangered ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in south-western Poland. Nature Journal, 45: 69–76. pdf

Wolny M., Zabłocki P. 2012. The second confirmed record of Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Dytiscidae) in Poland. Nature Journal, 45: 65–68. pdf

Zabłocki P., Wolny M. 2012. Pierwsze stanowisko miedziopiersi północnej Somatochlora arctica (Zetterstedt,1840) (Odonata: Corduliidae) na Opolszczyźnie z komentarzem do listy ważek województwa opolskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 31(3): 87–96.

Zabłocki P., Wolny. 2014. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w latach 2012-2013. Opolski Rocznik Muzealny, 20: 151–165.

Wolny M., Zabłocki P. 2014. My też mamy powód do dumy, czyli pokłosie wystawy przyrodniczej „I mięczak ma powód do dumy…”. Opolski Rocznik Muzealny, 20: 203–210.

Przewoźny M., Kot C., Kot L., Kot H., Wolny M., Zabłocki P., Greń C., Lubecki K., Franczuk Z., Wełnicki M. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae). Wiadomości Entomologiczne, 33(3): 182–187. pdf
 
Zabłocki P., Mulawa A. 2022. Pierwsze stwierdzenie srokosza północnego Lanius borealis w Polsce. Ornis Polonica, 63: 282293.

Rubacha S., Zabłocki P., Nagler M., Mulawa A., Sierakowski M. 2023. Współczesne lęgi uszatki błotnej Asio flammeus w uprawach rolnych. Ornis Polonica, 391397.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz